ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

ทั้งหมด
Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร C

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร C

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน - หน้า 2/5 มีดังรายการต่อไปนี้

ceiling

ความหมายตรงข้ามกับ floor

cellar

ความหมายตรงข้ามกับ attic

center

ความหมายตรงข้ามกับ edge

centre

ความหมายตรงข้ามกับ outskirts, suburb

certainly

ความหมายตรงข้ามกับ probably

change

ความหมายตรงข้ามกับ remain

changeable

ความหมายตรงข้ามกับ constant

cheap

ความหมายตรงข้ามกับ expensive

cheerful

ความหมายตรงข้ามกับ sad

cheerful

ความหมายตรงข้ามกับ discouraged

cheerful

ความหมายตรงข้ามกับ dreary

child

ความหมายตรงข้ามกับ adult

child

ความหมายตรงข้ามกับ grown-up

children

ความหมายตรงข้ามกับ parents

city

ความหมายตรงข้ามกับ country

clean

ความหมายตรงข้ามกับ dirty

clear

ความหมายตรงข้ามกับ cloudy

clear

ความหมายตรงข้ามกับ opaque

clever

ความหมายตรงข้ามกับ stupid

clever

ความหมายตรงข้ามกับ stupid

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ