ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

ทั้งหมด
Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร C

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร C

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน - หน้า 1/5 มีดังรายการต่อไปนี้

calm

ความหมายตรงข้ามกับ excited

calm

ความหมายตรงข้ามกับ agitated

calm

ความหมายตรงข้ามกับ anxious

calm

ความหมายตรงข้ามกับ panic

calm

ความหมายตรงข้ามกับ turbulence

calm

ความหมายตรงข้ามกับ excited

calm

ความหมายตรงข้ามกับ windy

calm

ความหมายตรงข้ามกับ troubled

can

ความหมายตรงข้ามกับ can not

can

ความหมายตรงข้ามกับ can't

capable

ความหมายตรงข้ามกับ incapable

captive

ความหมายตรงข้ามกับ free

captivity

ความหมายตรงข้ามกับ free

captivity

ความหมายตรงข้ามกับ freedom

capture

ความหมายตรงข้ามกับ release

careful

ความหมายตรงข้ามกับ careless

careful

ความหมายตรงข้ามกับ rush

cause

ความหมายตรงข้ามกับ effect

cautious

ความหมายตรงข้ามกับ careless

cautious

ความหมายตรงข้ามกับ rush

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ