ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร B

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน - หน้า 2/4 มีดังรายการต่อไปนี้

better

ความหมายตรงข้ามกับ worst

big

ความหมายตรงข้ามกับ little

big

ความหมายตรงข้ามกับ tiny

big

ความหมายตรงข้ามกับ small

birth

ความหมายตรงข้ามกับ death

bitter

ความหมายตรงข้ามกับ sweet

black

ความหมายตรงข้ามกับ white

blame

ความหมายตรงข้ามกับ praise

bless

ความหมายตรงข้ามกับ curse

blunt

ความหมายตรงข้ามกับ sharp

body

ความหมายตรงข้ามกับ soul

bold

ความหมายตรงข้ามกับ timid

bold

ความหมายตรงข้ามกับ meek

bolt

ความหมายตรงข้ามกับ unlock

boring

ความหมายตรงข้ามกับ exciting

boring

ความหมายตรงข้ามกับ interesting

borrow

ความหมายตรงข้ามกับ lend

bottom

ความหมายตรงข้ามกับ top

bound

ความหมายตรงข้ามกับ free

bound

ความหมายตรงข้ามกับ freedom

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ