ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

ทั้งหมด
Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร B

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร B

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน - หน้า 1/4 มีดังรายการต่อไปนี้

back

ความหมายตรงข้ามกับ in front of

back

ความหมายตรงข้ามกับ front

background

ความหมายตรงข้ามกับ foreground

backward

ความหมายตรงข้ามกับ forward

bad

ความหมายตรงข้ามกับ good

bad

ความหมายตรงข้ามกับ angelic

bad luck

ความหมายตรงข้ามกับ fortune

bad luck

ความหมายตรงข้ามกับ good luck

bare

ความหมายตรงข้ามกับ covered

beautiful

ความหมายตรงข้ามกับ ugly

beauty

ความหมายตรงข้ามกับ ugliness

before

ความหมายตรงข้ามกับ after

begin

ความหมายตรงข้ามกับ end

beginning

ความหมายตรงข้ามกับ end, ending

behind

ความหมายตรงข้ามกับ in front of

below

ความหมายตรงข้ามกับ above

bend

ความหมายตรงข้ามกับ straighten

bent

ความหมายตรงข้ามกับ straight

best

ความหมายตรงข้ามกับ worst

better

ความหมายตรงข้ามกับ worse

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ