ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

ทั้งหมด
Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร A

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร A

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน - หน้า 1/5 มีดังรายการต่อไปนี้

about

ความหมายตรงข้ามกับ exactly

above

ความหมายตรงข้ามกับ below

absence

ความหมายตรงข้ามกับ presence

absent

ความหมายตรงข้ามกับ present

abundance

ความหมายตรงข้ามกับ lack

abundant

ความหมายตรงข้ามกับ scarce

accept

ความหมายตรงข้ามกับ refuse

accept

ความหมายตรงข้ามกับ deny

accept

ความหมายตรงข้ามกับ decline

accept

ความหมายตรงข้ามกับ reject

accident

ความหมายตรงข้ามกับ intentional

accidental

ความหมายตรงข้ามกับ intentional

accomplishment

ความหมายตรงข้ามกับ fail

accomplishment

ความหมายตรงข้ามกับ failure

accurate

ความหมายตรงข้ามกับ inaccurate

achieve

ความหมายตรงข้ามกับ fail

achieve

ความหมายตรงข้ามกับ failure

active

ความหมายตรงข้ามกับ lazy

add

ความหมายตรงข้ามกับ subtract

adjacent

ความหมายตรงข้ามกับ distant

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ