ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "work"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  work

  ความหมายคล้ายกันกับ job

  แปลว่า ทำงาน

  ความหมายคล้ายกันกับ job

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  work

  ความหมายคล้ายกันกับ work

  แปลว่า ทำงาน

  ความหมายคล้ายกันกับ work

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "work"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
professionjob
careerjob
jobwork
employmentwork
occupationjob
tradejob
toilwork

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "job" เหมือนกับ "work"   ได้แก่