ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "wolf"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  wolf

  ความหมายคล้ายกันกับ eat

  แปลว่า หมาป่า

  ความหมายคล้ายกันกับ eat

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "wolf"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
muncheat
eateat
chompeat
consumeeat
devoureat
gorgeeat

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "eat" เหมือนกับ "wolf"   ได้แก่