ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "wild"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  wild

  ความหมายคล้ายกันกับ reckless

  แปลว่า ป่า

  ความหมายคล้ายกันกับ reckless

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "wild"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
recklessreckless
thoughtlessreckless
rashreckless
irresponsiblereckless
hastyreckless
carelessreckless
out of controlreckless
inattentivereckless

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "reckless" เหมือนกับ "wild"   ได้แก่