ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "while"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  while

  ความหมายคล้ายกันกับ during

  แปลว่า ในขณะที่

  ความหมายคล้ายกันกับ during

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "while"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
duringduring
throughoutduring
at the same timeduring

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "during" เหมือนกับ "while"   ได้แก่