ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "way"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  way

  ความหมายคล้ายกันกับ method

  แปลว่า วิธี

  ความหมายคล้ายกันกับ method

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "way"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
methodmethod
mannermethod
systemmethod
schememethod
modemethod
processmethod
techniquemethod
meansmethod
routinemethod

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "method" เหมือนกับ "way"   ได้แก่