ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "vocation"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  vocation

  ความหมายคล้ายกันกับ work

  แปลว่า อาชีพ

  ความหมายคล้ายกันกับ work

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "vocation"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
toilwork
jobwork
employmentwork
workwork
exertionwork
laborwork
occupationwork

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "work" เหมือนกับ "vocation"   ได้แก่