ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "veto"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  veto

  ความหมายคล้ายกันกับ prohibit

  แปลว่า การยับยั้ง

  ความหมายคล้ายกันกับ prohibit

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "veto"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
prohibitprohibit
rule outprohibit
forbidprohibit
banprohibit
excludeprohibit
disallowprohibit
restrictprohibit
barprohibit
make illegalprohibit

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "prohibit" เหมือนกับ "veto"   ได้แก่