ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "very soon"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  very soon

  ความหมายคล้ายกันกับ just

  แปลว่า เร็ว ๆ นี้

  ความหมายคล้ายกันกับ just

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "very soon"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
rightjust
justjust
impartialjust
in a minutejust
moraljust
nowjust
immediatelyjust
presentlyjust

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "just" เหมือนกับ "very soon"   ได้แก่