ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "verify"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  verify

  ความหมายคล้ายกันกับ verify

  แปลว่า ตรวจสอบ

  ความหมายคล้ายกันกับ verify

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "verify"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
corroborateverify
attest toverify
substantiateverify
proveverify
confirmverify
authenticateverify

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "verify" เหมือนกับ "verify"   ได้แก่