ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "velocity"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  velocity

  ความหมายคล้ายกันกับ speed

  แปลว่า ความเร็ว

  ความหมายคล้ายกันกับ speed

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "velocity"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
hurryspeed
speedspeed
hustlespeed
pacespeed
ratespeed
momentumspeed
tempospeed
quickspeed

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "speed" เหมือนกับ "velocity"   ได้แก่