ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "vehicle"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  vehicle

  ความหมายคล้ายกันกับ car

  แปลว่า ยานพาหนะ

  ความหมายคล้ายกันกับ car

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "vehicle"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
automobilecar
carcar
autocar
sedancar
coupecar

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "car" เหมือนกับ "vehicle"   ได้แก่