ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "vary"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  vary

  ความหมายคล้ายกันกับ change

  แปลว่า แตกต่างกันไป

  ความหมายคล้ายกันกับ change

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "vary"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
amendchange
alterchange
adjustchange
modifychange
changechange
transformchange

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "change" เหมือนกับ "vary"   ได้แก่