ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "various"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  various

  ความหมายคล้ายกันกับ many

  แปลว่า ต่าง ๆ

  ความหมายคล้ายกันกับ many

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "various"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
multitudinousmany
a lot ofmany
countlessmany
severalmany
scores ofmany
manymany
numerousmany
loads ofmany
many timesfrequent

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "many" เหมือนกับ "various"   ได้แก่