ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "variety"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    variety

    ความหมายคล้ายกันกับ kind

    แปลว่า หลากหลาย

    ความหมายคล้ายกันกับ kind

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "variety"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
benignkind
sortkind
breedkind
helpfulkind
thoughtfulkind
compassionatekind
mannerkind
caringkind
sympathetickind