ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "varied"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  varied

  ความหมายคล้ายกันกับ different

  แปลว่า แตกต่างกัน

  ความหมายคล้ายกันกับ different

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "varied"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
differentdifferent
dissimilardifferent
diversedifferent

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "different" เหมือนกับ "varied"   ได้แก่