ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "vacillate"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  vacillate

  ความหมายคล้ายกันกับ waver

  แปลว่า vacillate

  ความหมายคล้ายกันกับ waver

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "vacillate"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
be indecisivewaver
fluctuatewaver
be irresolutewaver
waverwaver
ditherwaver
hesitatewaver

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "waver" เหมือนกับ "vacillate"   ได้แก่