ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "vacant"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  vacant

  ความหมายคล้ายกันกับ vacant

  แปลว่า ว่าง

  ความหมายคล้ายกันกับ vacant

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "vacant"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
availablevacant
not in usevacant
not takenvacant
unoccupiedvacant
unfilledvacant
emptyvacant

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "vacant" เหมือนกับ "vacant"   ได้แก่