ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "uproar"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  uproar

  ความหมายคล้ายกันกับ noise

  แปลว่า โกลาหล

  ความหมายคล้ายกันกับ noise

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  uproar

  ความหมายคล้ายกันกับ uproar

  แปลว่า โกลาหล

  ความหมายคล้ายกันกับ uproar

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "uproar"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
turbulenceuproar
clamornoise
blarenoise
tumultuproar
noisenoise
clatternoise
chaosuproar
racketuproar

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "noise" เหมือนกับ "uproar"   ได้แก่