ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "unseal"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  unseal

  ความหมายคล้ายกันกับ open

  แปลว่า ลับ ๆ

  ความหมายคล้ายกันกับ open

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "unseal"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
undoopen
openopen
unwrapopen
unlockopen
unboltopen
unfastenopen
untieopen
releaseopen

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "open" เหมือนกับ "unseal"   ได้แก่