คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "unpleasant"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  unpleasant

  ความหมายคล้ายกันกับ mean

  แปลว่า ไม่พึงประสงค์

  ความหมายคล้ายกันกับ mean

 • 2/2

  unpleasant

  ความหมายคล้ายกันกับ ugly

  แปลว่า ไม่พึงประสงค์

  ความหมายคล้ายกันกับ ugly

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "unpleasant"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
uglyugly
unattractiveugly
revoltingugly
repulsiveugly
homelyugly
hideousugly
plainugly
unsightlyugly

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "ugly" เหมือนกับ "unpleasant"   ได้แก่

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน