ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "unhappy"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  unhappy

  ความหมายคล้ายกันกับ sorry

  แปลว่า ไม่มีความสุข

  ความหมายคล้ายกันกับ sorry

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "unhappy"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
sorrysorry
sadsorry
regretfulsorry
apologeticsorry
penitentsorry
remorsefulsorry
repentantsorry

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "sorry" เหมือนกับ "unhappy"   ได้แก่