ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "undertake"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  undertake

  ความหมายคล้ายกันกับ try

  แปลว่า ดำเนินการ

  ความหมายคล้ายกันกับ try

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "undertake"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
endeavortry
attempttry
trytry
aimtry
seektry
struggletry
strivetry

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "try" เหมือนกับ "undertake"   ได้แก่