คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "try"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  try

  ความหมายคล้ายกันกับ effort

  แปลว่า ลอง

  ความหมายคล้ายกันกับ effort

 • 2/2

  try

  ความหมายคล้ายกันกับ try

  แปลว่า ลอง

  ความหมายคล้ายกันกับ try

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "try"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
endeavoreffort
efforteffort
attempttry
struggletry
strivetry
undertaketry
aimtry

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "effort" เหมือนกับ "try"   ได้แก่

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน