ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "travel"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  travel

  ความหมายคล้ายกันกับ move

  แปลว่า ท่องเที่ยว

  ความหมายคล้ายกันกับ move

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "travel"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
budgemove
propelmove
progressmove
movemove
shiftmove
gomove
stirmove
be in motionmove
transportmove

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "move" เหมือนกับ "travel"   ได้แก่