ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "trash"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  trash

  ความหมายคล้ายกันกับ junk

  แปลว่า ถังขยะ

  ความหมายคล้ายกันกับ junk

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "trash"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
litterjunk
garbagejunk
junkjunk
wastejunk
rubbishjunk
debrisjunk
scrapjunk

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "junk" เหมือนกับ "trash"   ได้แก่