ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "transpire"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  transpire

  ความหมายคล้ายกันกับ occur

  แปลว่า คุณธรรม

  ความหมายคล้ายกันกับ occur

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "transpire"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
take placeoccur
occuroccur
ariseoccur
come aboutoccur
happenoccur
crop upoccur

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "occur" เหมือนกับ "transpire"   ได้แก่