ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "tranquil"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  tranquil

  ความหมายคล้ายกันกับ still

  แปลว่า เงียบสงบ

  ความหมายคล้ายกันกับ still

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  tranquil

  ความหมายคล้ายกันกับ calm

  แปลว่า เงียบสงบ

  ความหมายคล้ายกันกับ calm

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "tranquil"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
unmovingstill
stagnantstill
at reststill
at a haltstill
stillstill
silentstill
at a standstillstill
immobilestill

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "still" เหมือนกับ "tranquil"   ได้แก่