ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "trade"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  trade

  ความหมายคล้ายกันกับ job

  แปลว่า การค้า

  ความหมายคล้ายกันกับ job

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  trade

  ความหมายคล้ายกันกับ sell

  แปลว่า การค้า

  ความหมายคล้ายกันกับ sell

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "trade"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
professionjob
careerjob
jobjob
workjob
occupationjob
employmentjob

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "job" เหมือนกับ "trade"   ได้แก่