ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "tots"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  tots

  ความหมายคล้ายกันกับ children

  แปลว่า tots

  ความหมายคล้ายกันกับ children

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "tots"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
childrenchildren
youngsterschildren
broodchildren
kidschildren
offspringchildren

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "children" เหมือนกับ "tots"   ได้แก่