ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "tolerate"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  tolerate

  ความหมายคล้ายกันกับ bear

  แปลว่า ทนต่อ

  ความหมายคล้ายกันกับ bear

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "tolerate"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
sufferbear
bearbear
endurebear

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "bear" เหมือนกับ "tolerate"   ได้แก่