ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "toil"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  toil

  ความหมายคล้ายกันกับ work

  แปลว่า หนัก

  ความหมายคล้ายกันกับ work

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "toil"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
employmentwork
workwork
exertionwork
vocationwork
laborwork
occupationwork

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "work" เหมือนกับ "toil"   ได้แก่