ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "tempo"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  tempo

  ความหมายคล้ายกันกับ speed

  แปลว่า จังหวะ

  ความหมายคล้ายกันกับ speed

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "tempo"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
speedspeed
hurryspeed
velocityspeed
hustlespeed
pacespeed
ratespeed
momentumspeed
quickspeed

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "speed" เหมือนกับ "tempo"   ได้แก่