ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "sympathetic"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  sympathetic

  ความหมายคล้ายกันกับ kind

  แปลว่า เห็นอกเห็นใจ

  ความหมายคล้ายกันกับ kind

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "sympathetic"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
benignkind
sortkind
varietykind
breedkind
caringkind
benevolentkind
typekind
nicekind
gentlekind