ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "suffer"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  suffer

  ความหมายคล้ายกันกับ bear

  แปลว่า ต้องทนทุกข์ทรมาน

  ความหมายคล้ายกันกับ bear

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "suffer"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
bearbear
toleratebear
endurebear

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "bear" เหมือนกับ "suffer"   ได้แก่