คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "stumble on"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    stumble on

    ความหมายคล้ายกันกับ find

    แปลว่า ใน

    ความหมายคล้ายกันกับ find

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "stumble on"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
come acrossfind
uncoverfind
discoverfind
findfind
locatefind
go oncontinue
keep oncontinue
carry oncontinue
spot ontrue

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "find" เหมือนกับ "stumble on"   ได้แก่

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน