ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "stretched"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  stretched

  ความหมายคล้ายกันกับ long

  แปลว่า ยืด

  ความหมายคล้ายกันกับ long

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "stretched"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
lengthylong
drawn outlong
extensivelong
longlong
extendedlong
elongatedlong

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "long" เหมือนกับ "stretched"   ได้แก่