ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "straightforward"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  straightforward

  ความหมายคล้ายกันกับ honest

  แปลว่า ตรงไปตรงมา

  ความหมายคล้ายกันกับ honest

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "straightforward"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
sincerehonest
honesthonest
truthfulhonest

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "honest" เหมือนกับ "straightforward"   ได้แก่