ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "start"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  start

  ความหมายคล้ายกันกับ begin

  แปลว่า เริ่มต้น

  ความหมายคล้ายกันกับ begin

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  start

  ความหมายคล้ายกันกับ start

  แปลว่า เริ่มต้น

  ความหมายคล้ายกันกับ start

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "start"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
beginbegin
commencebegin
pioneerstart
initiatebegin
activatebegin
foundstart
establishstart

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "begin" เหมือนกับ "start"   ได้แก่