ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "sorry"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  sorry

  ความหมายคล้ายกันกับ sorry

  แปลว่า ขออภัย

  ความหมายคล้ายกันกับ sorry

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "sorry"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
sadsorry
regretfulsorry
apologeticsorry
unhappysorry
penitentsorry
remorsefulsorry
repentantsorry

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "sorry" เหมือนกับ "sorry"   ได้แก่