ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "soreness"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  soreness

  ความหมายคล้ายกันกับ pain

  แปลว่า อาการปวด

  ความหมายคล้ายกันกับ pain

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "soreness"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
achepain
painpain
throbbingpain
hurtpain
twingepain
tendernesspain
stingpain

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "pain" เหมือนกับ "soreness"   ได้แก่