ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "soaring"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  soaring

  ความหมายคล้ายกันกับ high

  แปลว่า ทะยาน

  ความหมายคล้ายกันกับ high

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "soaring"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
loftyhigh
highhigh
elevatedhigh
tallhigh
high opinionrespect

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "high" เหมือนกับ "soaring"   ได้แก่