ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "slender"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  slender

  ความหมายคล้ายกันกับ thin

  แปลว่า เรียว

  ความหมายคล้ายกันกับ thin

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "slender"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
skeletalthin
slimthin
emaciatedthin
thinthin
lankythin
skinnythin
bonythin
leanthin

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "thin" เหมือนกับ "slender"   ได้แก่