ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "sizeable"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  sizeable

  ความหมายคล้ายกันกับ large

  แปลว่า ใหญ่มาก

  ความหมายคล้ายกันกับ large

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "sizeable"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
fatlarge
obeselarge
biglarge
enormouslarge
heavylarge
largegreat
hugelarge
bulkylarge

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "large" เหมือนกับ "sizeable"   ได้แก่