ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "situate"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  situate

  ความหมายคล้ายกันกับ put

  แปลว่า แล้ว

  ความหมายคล้ายกันกับ put

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "situate"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
layput
setput
depositput
putput
positionput
plantput
locateput
placeput
put offdelay

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "put" เหมือนกับ "situate"   ได้แก่