ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "shrink"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  shrink

  ความหมายคล้ายกันกับ decrease

  แปลว่า ลดขนาด

  ความหมายคล้ายกันกับ decrease

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "shrink"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
decreasedecrease
diminishdecrease
dwindledecrease
reducedecrease
cutdecrease
lessendecrease
declinedecrease

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "decrease" เหมือนกับ "shrink"   ได้แก่